Conscious Butterfly Retreat på vakre Karpathos, 16. juni – 23. juni 2024

Velkommen på Retreat der fokuset blir å få mer ut av ditt potensial og dine iboende ressurser. Når vi sammen skal jobbe med å frigjøre mer av dine ressurser, vil det bli viktig å styrke sammenhengen mellom din fysiske, emosjonelle og mentale balanse. Retreaten inneholder derfor undervisning, øvelser og teknikker som nettopp styrker denne sammenhengen. […]