Retreatet der påfyll skjer

– For mennesker som ønsker mer bevissthet, mening & inspirasjon i livet –

Hva er det vi tilbyr?

Conscious Butterfly tilbyr Retreat av forskjellig lengde, forskjellige steder i verden.

Conscious Butterfly tilbyr ulike Retreater på ulike steder hvor vi kan finne ro, i vakre omgivelser og i nærhet til natur.

Retreatene holder et høyt faglig nivå og tilbyr behandling, veiledning og kurs slik at endring og heling kan finne sted.

Conscious Butterfly tilbyr Retreater hvor vi har fokus på å få en økt bevissthet, for å få mer klarhet i hva som er viktig og riktig for hver enkelt av oss.

Retreatet der påfyll skjer

Bli med på en Conscious Butterfly Retreat i vakre omgivelser!

I trygge rammer sammen med veiledere som ser nettopp deg, mottar du behandlinger, gjør øvelser og har samtaler.

Og her møter man andre som er der av samme grunn, og alle vil oppleve at selv om vi alle har unike levde liv og erfaringer, så er følelsene våre i bunn og grunn ganske like.