Vår misjon

De menneskene som forstår og ser deg vil ikke prøve å dra deg raskt opp igjen når du henger i en tynn tråd. De firer seg heller ned ved siden av deg og venter tålmodig på at de to trådene tvinner seg sammen og blir til det tauet du ikke trodde fantes.

Conscious Butterfly holder Retreater som hjelper deg i dette «frie fallet», og bistår deg på din vei videre, - til mer bevissthet, mening og inspirasjon.

I dag lærer vi stort sett hvordan vi skal håndtere oss selv og livet vårt gjennom tankene våre. Vi får enten aksept eller avvisning på handlinger og ord, og tilpasser oss ofte mer etter hva andre forventer og mener, enn hva vi egentlig opplever som sant og riktig for oss selv. Derfor sliter mange med sitt eget velvære, egen heling, egne relasjoner, ulike roller, ansvar og grensesetting.

Conscious Butterfly ønsker å være en bidragsyter på dette området. Fordi vi gjennom å utvide bevisstheten til enkeltmennesket, frigjør ressurser som tar ut mer av potensialet i enkeltindividet. Når bevisstheten utvides vil dette påvirke de rundt en, og på den måten vil hver enkelt være med å skape en positiv sommerfugleffekt, – i en selv, i gruppen og i samfunnet.

Det er en «ny» tid her nå, som bringer med seg mer bevissthet på alle plan.

De «gamle» strukturene faller og nye måter å leve på er i ferd med å etableres.